Utwórz spaw i oznacz włókna do spawania

Utworzono: 2020-01-29
Ostatnia aktualizacja: 2020-03-17
Liczba odwiedzin posta: 489

Tworzenie połączenia włókien światłowodowych
 1. Otwórz widok mufy, w której chcesz połączyć włókna.
 2. Wyświetl kabel, do którego będziemy tworzyć spaw.
 3. Odnajdź numer włókna.
 4. W pole tekstowe wpisz numer włókna z drugiego kabla, który będziemy łączyć.
 5. Z listy "Wybierz kabel do połączenia" wybierz drugi kabel. UWAGA: skrót Zaw oznacza "zawrotkę", czyli możliwość pospawania dwóch różnych włókien z jednego kabla.
 6. Z listy Akcja kliknij Dodaj spaw. Gotowe.
Wskazówka:
t1
wł(1)1
oznacza tuba nr 1, włókno 1 w tubie, włókno 1 licząc od pierwszego do ostatniego.
t2 wł(12)24 oznacza tuba nr 2, włókno 12 w tubie, włókno 24 licząc od pierwszego do ostatniego.
 
Wskazówka:
Jeśli włókno jest zajęte to aplikacja nie pozwoli na wykonanie nowego połączenia.Oznaczanie włókna do spawania
 1. Otwórz widok mufy, w której chcesz połączyć włókna.
 2. Wyświetl kabel, do którego będziemy tworzyć spaw.
 3. Odnajdź numer włókna.
 4. W pole tekstowe wpisz numer włókna z drugiego kabla, który będziemy łączyć.
 5. Z listy "Wybierz kabel do połączenia" wybierz drugi kabel. UWAGA: skrót Zaw oznacza "zawrotkę", czyli możliwość pospawania dwóch różnych włókien z jednego kabla.
 6. Z listy Akcja kliknij Oznacz do Spawania. Gotowe.


Powrót